Czy powieść sensacyjna może być jednocześnie książką historyczną?

Trudno określić, odkąd ma się do czynienia z książką historyczną. Co prawda niektóre lektury szkolne były powieściami historycznymi, ale ich treść dotyczyła XVII wieku, a więc czasów słusznie minionych. Czy zatem idąc tym tokiem rozumowania, można przyjąć, że książką historyczną jest również powieść sensacyjna?

Liczy się czas

Łatwo odpowiedź na powyższe pytanie, gdy akcja tejże powieści toczy się w XVIII lub XIX wieku. A co, jeśli ma ona miejsce pod koniec wieku XX? W takiej sytuacji również można mówić o powieści historycznej, ale tylko pod pewnymi względami. Jako przykład, warto wziąć pod uwagę „Polowanie na Czerwony Październik” Toma Clancy’ego. I choć treść tejże pozycji hipotetycznych tarć pomiędzy Związkiem Radzieckim a USA, to – biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy – książkowe realia znacząco różnią się od tego, z czym ma do czynienia żyjący w dzisiejszych czasach odbiorca.

Klimat i wydarzenia

W książce tej nie brakuje elementów „historycznych”. Bo jak inaczej z punktu widzenia dzisiejszego, młodego odbiorcy nazwać opisane w książce realia rodem z ZSRR? Przecież dla wielu czytelników, którzy urodzili się pod koniec XX wieku, opisane tam wydarzenia musiały być czymś surrealistycznym! Mało tego – historyczne wydają się nawet niektóre kwestie techniczne, które zostały poruszone w tej skądinąd niezwykłej książce. Okazuje się bowiem, że o słynnej pierścienicy można było poczytać już w słowniku fizycznym, którego data wydania to 1970 rok.

Dynamiczne wydarzenia

Dziś książki historyczne https://tantis.pl/ksiazki-historyczne-archeologiczne-c5060 nie muszą dotykać problemów , które miały miejsce kilkaset lat temu. Świat zmienia się na tyle dynamicznie, że każde dziesięciolecie przynosi zupełnie nowe spojrzenie na otaczające człowieka realia. To trochę tak, jak gdyby dzisiejszemu nastolatkowi, puścić filmy przedstawiające Polskę na przełomie wieku XX i XXI.

Podsumowując , zmienna sytuacja geopolityczna, zmiana doktryn gospodarczych, a także realia życia, to czynniki, które w ostatnich dekadach zmieniają się bardzo często. Tak czy inaczej, są one już historią.